Test cunoștințe filatură-țesătorie

Pentru aprecierea rezistenţei la tracţiune a fibrelor de ce se preferă utilizarea tenacităţii şi nu a rezistenţei specifice?

Cu ce parametru este echivalentă mărimea suprafeţei delimitată de curba efort-deformaţie, abscisă şi paralela la ordonată dusădin punctul de rupere?

Care este denumirea atribuită parametrului definit prin raportul dintre lucru mecanic consumat pentru ruperea fibrei şi produsul dintre valoarea forţei de rupere şi alungirea la rupere?

Asupra căror caracteristici ale produselor textile are influenţă semnificativă elasticitatea fibrelor?

Care dintre fibrele de bumbac se dezvoltă mai devreme?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Ce este o fibră moartă de bumbac?

Între ce limite variază fineţea fibrelor de bumbac?

Ce reprezintă stratul medular al fibrei de lână?

Din punct de vedere al capacităţii de şifonare cum se pot caracteriza fibrele pe bază de celuloză regenerată?

Ce elemente de structură ale fibrelor poliesterice influenţează valoarea contracţiei acestora?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Care este intervalul în care sunt cuprinse valorile saltului pentru o legătură atlas fundamental:

Care dintre următoarele legături este o legătură atlas rombic:

Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura A 5/2:

Fracţia cu care se notează legăturile atlas fundamental reprezintă:

Care dintre următoarele legături este un atlas pătratic:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de urzeală:

Pentru un atlas fundamental cu R=11 saltul poate lua valoarea:

Legătura D 1/2 poate fi prelucrată într-un număr de iţe K egal cu:

Condiţia de existenţă a unei legături presupune ca evoluţia oricărui fir de urzeală şi de bătătură să fie alcătuită din:

Care dintre legăturile de mai jos are cel mai mic număr de treceri ale unui fir de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

La ce grad de torsionare αm, pentru aceeaşi fineţe de fir, firul are coeficientul de scurtare mai mare?

Cine influenţează cotele de participare după masă ale firelor componente în firul de efect?

Pentru acelaşi nivel de uniformitate, conform clasificării lui Bornet, care fire au coeficientul de variaţie mai mic?

Cum este voluminozitatea firelor obţinute pe maşina de filat cu inele faţă de firele obţinute pe OE cu rotor ?

Gradul de compactitate se calculează cu relaţia:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

La aceeaşi fineţe de fir, care fir este cel mai torsionat ?

Care relaţie este corectă între gradul de torsionare în sistem metric şi sistemul tex?

La aceeaşi  fineţe de fir şi destinaţie, torsiunea este mai mare la:

Rezistenţa firului filamentar depinde de:

Cum variază rezistenţa teoretică a firului filamentar cu creşterea torsiunii?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Materialele textile neconvenţionale au la bază un suport textil care poate fi:

Tehnologiile de obţinere a materialelor secundare destinate ca inserţii (materiale de întărire) pot fi:

Deplasarea fibrelor din stratul fibros se poate realiza:

Firele de consolidare nu sunt utilizate în cazul tehnologiilor de consolidare prin coasere-tricotare pe maşini

Materialele textile neconvenţionale destinate încălţămintei, pot fi utilizate ca:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Factorii care influenţează rezistenţa consolidărilor fizico-chimice prin termopresare sau termocalcandrare pot fi:

Organele de consolidare prin coasere-tricotare pot fi:

Covoarele TUFTING pot avea cele două feţe:

Comanda pentru reglarea tensiunilor aplicate în fire la consolidarea prin coasere a covoarelor TUFTING se poate realiza prin:

Depunerea soluţiei adezive pe spatele covoarelor TUFTING se realizează:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8