Fire textile

Firul cu fineţea Nm 50 se poate obţine din fibre de:

Fineţea firelor reunite depinde de:

Care fir, cu aceeaşi fineţe, are neregularitatea limită mai mare ?

Imperfecţiunile firului sunt:

Defectele rare se referă la variaţia diametrului de:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Defectele rare din categoria E, cuprind:

Care este relaţia între diametrul firului şi densitatea şi fineţea firului?

Pentru Nm 20, care fir are diametrul mai mic ?

La aceeaşi  fineţe de fir şi destinaţie, torsiunea este mai mare la:

Participarea rezistenţei fibrei la rezistenţa firului se face:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2