Tricoturi

Ce reprezintă elementul marcat cu negru în figură:

 bucla-tricot1

 

 

Ochiul normal de tricot din bătătură conţine:

Tricoturile jacard se caracterizează printr-un desen:

Ochiul normal de tricot din urzeală conţine:

Legătura Koper conţine:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Structura cu desen tip torsadă conţine:

Legătura interlock 2:2 se obţine prin combinarea:

Ochiul tip lincs prezintă ca element caracteristic:

Desenul prin deplasare se realizează prin:

Structura lincs cu desen lincs se caracterizează prin:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2