Fibre textile

Ce denumire s-a atribuit indicelui care este definit prin raportul dintre forţa de rupere a unei fibre şi aria secţiunii transversale a acesteia?

Ce reprezintă indicele Pressley?

Ce avantaje prezintă utilizarea relaxometrelor comparativ cu microdeformetrele?

De unde derivă denumirea de fibre liberiene tehnice?

Cum se determină fineţea fibrelor liberiene tehnice?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Cum este alungirea fibrelor polinozice comparativ cu alungirea fibrelor de viscoză clasică?

Cum este modulul de elasticitate al fibrelor polinozice comparativ cu cel al fibrelor de bumbac?

Cum este rezistenţa mecanică a fibrelor poliamidice?

Ce elemente de structură ale fibrelor poliesterice influenţează valoarea contracţiei acestora?

Cum se manifestă efectul pilling în produselor din fibre poliacrilonitrilice?

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2