Legături diagonal compus


Întărirea legăturilor diagonal fundamental se face prin adăugarea de puncte de întărire alăturate sau detaşate faţă de punctele din legătura fundamentală. Se obţin legăturile diagonal întărit şi diagonal compus. Legătura diagonal compus se construiesc şi se notează la fel ca legăturile fundamentale.

Legăturile diagonal compus se obţin din legăturile diagonal fundamental prin adăugarea de puncte de întărire alăturate punctelor din legătura fundamentală şi puncte de întărire detaşate faţă de acestea. În figura de mai jos sunt prezentate exemple de legături diagonal compus însoţite de notație. Alte exemple de legături diagonal compus frecvent utilizate sunt: D 1/1 3/1 1/3, D 1/1 2/1 2/1 1/2, D 3/1 3/3 1/3 etc.

Legătura diagonal compus

Legătura diagonal compus

Legătura diagonal compus D3/2 1/2 1/1